Service bör löpa som en röd tråd genom hela företaget


Service Identity hjälper företag och organisationer att utveckla sitt kundbemötande, sina servicestrategier, sitt servicekoncept och sitt serviceerbjudande. Helt enkelt att göra det lilla extra för företagets kunder.
Det där som får kunderna att inse att just ditt företag är annorlunda.

Att ge bra service gäller inte bara medarbetarna i frontlinjen, utan måste genomsyra företagets hela verksamhet. För att lyckas krävs en tydlig vision, genomtänkta strategier och ett bra ledarskap. För att nå framgång långsiktigt behöver företaget bygga en servicekultur, hela vägen från ledningen till medarbetarna som möter kunderna.

Vi på Service Identity kan service och bemötande. Inte bara ur kundperspektivet utan även utifrån företagets affärsmål och lönsamhet.

Kommentarer inaktiverade.