Rådgivning
För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en bra plan. I många fall behövs det även stöd av erfarna rådgivare. Att utveckla en verksamhet handlar inte bara om medarbetarna som möter företagets kunder, utan ofta om hur hela företaget fungerar.

Service Identity kan service och bemötande. Inte bara ur kundperspektivet utan även utifrån företagets affärsmål och lönsamhet.
Vi erbjuder råd och stöd till företagsledningar både när det gäller daglig drift och större förändringsprocesser, t ex omorganisationer, försäljningsstrategier och konceptutveckling. Vi kan också fungera som bollplank till enskilda ledare, ledningsgrupper eller arbetsgrupper under kortare eller längre perioder.

Utbildningar
Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för ökat kundvärde. Därför finns inga mallar för hur våra utbildningar ser ut eller vad de innehåller – de anpassas för varje kund. Vi gör grundliga förstudier och tar reda på vad varje kund vill uppnå med utbildningen. För oss är sedan uppföljning centralt för att du ska kunna mäta effekten av utbildningsinsatsen.

Våra kurser ges som både hel-och halvdagskurser samt även som flerdagarsutbildningar. Här finns några exempel på nyligen genomförda utbildningar:

 • De mjuka värdenas betydelse i upplevelseekonomin
 • Så tar ditt företag plats i upplevelseekonomin
 • Service för tillväxt
 • Servicekedjan – ett konkurrensmedel
 • Konflikthantering i kundrelationer
 • Merförsäljning – vägen till lönsammare kunder/gäster
 • Motivation & Ledarskap – ledarskapsfrågor, motivation och konflikthantering i serviceföretag
 • Alla våra utbildningar kan kompletteras med individuell coachning både före och efter utbildningen.

  Servicerevisioner
  Ett företags service och bemötande handlar om kundens upplevelse av företagets serviceleverans – fysiskt eller personligt. Därför är det viktigt att kontinuerligt följa upp sin serviceleverans, för att säkerställa kvaliteten, hitta nya vägar samt skapa delaktighet och engagemang bland medarbetarna.

  Service Identity erbjuder systematiska servicerevisioner för att inventera, utveckla och kvalitetssäkra ditt företags serviceleverans. Servicerevisionerna bygger på en dialog kring vad som är företagets mål och vision med servicearbetet och omsätts sedan i inspektioner, workshops med medarbetarna samt framtagning av en affärsplan för ert servicearbete.
  Stor vikt läggs vid att koppla samman ditt företags affärsmål med ekonomiskt mätbara mål för ert servicearbete så att företagets service och bemötande kan bidra till er lönsamhet.

  Kontakta oss för ett möte eller en offert.

  Kommentarer inaktiverade.